AKP, Alevi Başkanlığı’na sözlü sınavla uzman alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşı Kültür ve Cemevi Başkanlığı uzman alımı için duyuru yayımladı.

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre kurumda istihdam edilmek üzere 40   “Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Uzmanı” alınacak.

657’YE TABİ ALEVİ UZMANI

İlanda şu ifadelere yer verildi:

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığında istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” kapsamında sınav yapılarak 40 sözleşmeli Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Uzmanı alınacaktır.”

Giriş sınavına başvuru için, Alevi-Bektaşilik alanında uzmanlaşmış olmak ve alanıyla ilgili araştırma çalışmalarında bulunmuş olmak şartı gösterildi.

Eğitimle ilgili şartlar şöyle sıralandı:
“Yükseköğretim kurumlarının 4 (dört) yıllık lisans düzeyinde eğitim veren Hukuk Fakültesi, fakültelerin Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, İşletme, İktisat, Aktüerya Bilimleri, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Halk Bilimi, Halkbilimi, Sanat Tarihi, Arkeoloji, Sosyoloji, Antropoloji, Psikoloji, Felsefe, Müzik, Müzikoloji, Müzik Bilimleri, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, RadyoTelevizyon ve Sinema, Bilgi ve Belge Yönetimi, Tarih Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği ve Türkçe Öğretmenliği bölümlerinden mezun olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.”

TEZ, MAKALE, KİTAP YA DA BELGESEL ŞARTI

Aranan nitelikler:

-Belirtilen lisans bölümlerinden mezun olmak şartıyla, lisansüstü eğitimini tamamlamak ve bitirme tezini Alevilik-Bektaşilik ile ilgili yapmış olmak.
veya
-Başvuru şartlarında belirtilen lisans bölümlerinden mezun
olmak şartıyla, Alevilik-Bektaşilik alanında kitap veya kitap
bölümü ile bilimsel makale veya belgesel film yayımlamış
olmak; bu alanda faaliyet gösteren kamu, sivil toplum
kuruluşları ya da diğer özel kurum ve kuruluşlar tarafından
yürütülen tamamlanmış projeler kapsamındaki alan
araştırmalarına katılmış olmak,
veya
-Başvuru şartlarında belirtilen lisans bölümlerinden mezun
olmak şartıyla, kamu kurum ve kuruluşları tarafından
yürütülen Alevilik-Bektaşilik çalışmalarında yer almış
olmak.

Değerlendirme neticesinde bu ilanda yer alan başvuru şartlarını taşıdığı değerlendirilen tüm adaylar giriş sınavına davet edilecek. Bakanlık ilanında sınavın sözlü yapılacağı açıklandı. Giriş sınavının tarihi, saati ve yeri Bakanlığın internet sitesinde ilan edilerek ayrıca duyurulacak olup adaylara ayrıca yazı ile bildirimde bulunulmayacaktır

SÖZLÜ SINAVDA NE ÖLÇÜLECEK?

Sözlü sınavda adaylarda yer alan pozisyonlar için ayrı ayrı olmak üzere adayların,
– Başkanlığın görev alanına giren konulara ilişkin bilgi düzeyi (60 puan),
– Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneği (8 puan),
– Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (8 puan),
– Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (8 puan),
– Genel yetenek ve genel kültürü (8 puan),
– Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (8 puan), yönlerinden değerlendirilerek puan
verilmesi suretiyle gerçekleştirilir.

BAŞKAN, SOYLU’NUN DANIŞMANIYDI

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı’na İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun danışmanlığını yürüten Ali Arif Özzeybek atanmıştı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir