Arabuluculuk sınav başvurusu ne zaman? Arabuluculuk sınav tarihi ne zaman? Arabuluculuk sınavına kimler girebilir? Arabuluculuk sınav başvuru tarihi!

Türkiye’de arabuluculuk mesleğinin bağımsız bir mesleki örgütlenmesi bulunmamaktadır. 6325 sayılı Kanuna göre arabulucuların sicili Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Arabuluculuk Daire Başkanlığı’nda tutulmaktadır. Daire Başkanlığı arabulucuların sicile kaydına Arabuluculuk Kurulu ise arabulucuların sicilden silinmesiyle görevlidir. Arabuluculuk eğitimini tamamladıktan sonra kişiler arabuluculuk sınavına girer. Arabuluculuk sınavına girecek olan kişiler ise arabuluculuk sınav başvurusu ne zaman? Sorusuna yanıt arıyor. Peki, arabuluculuk sınav başvurusu ne zaman? Arabuluculuk sınavına kimler girebilir? 2022 Arabuluculuk sınav başvuru tarihi!

ARABULUCULUK SINAV BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Adalet Bakanlığı’nın duyurusu şu şekilde:”2022 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı” 04 Aralık 2022 tarihinde yapılacaktır.

Sınava girecek adaylar, 24 Ağustos 2022 – 20 Eylül 2022 tarihleri arasında Adalet Bakanlığına ön başvuru yapacaklardır.”

“Sınav, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından04 Aralık 2022 Pazar günü saat 10.15’te tek oturum halinde Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul (Anadolu/Avrupa), İzmir, Kayseri, Malatya, Samsun, Trabzon ve Van illerinde yapılacaktır. Sınav saat 10.15’te başlayacak ve 90 (doksan) dakika sürecektir.”

“Ön başvurular, elektronik ortamda, e-devlet şifresi, elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle https://arabulucu.uyap.gov.tr/arabulucu/giris.jsp (UYAP Arabulucu Portal) internet adresi üzerinden alınacaktır. Ön başvurular 24 Ağustos 2022 Çarşamba günü başlayacak, 20 Eylül 2022 Salı günü 23:59’da sona erecektir. Ön başvuruyu yapacak adaylar 24 Ağustos 2022 – 20 Eylül 2022 tarihleri arasında aşağıda F bendinde belirtilen evrakları aynı internet adresinden elektronik ortama aktararak göndereceklerdir. Bunun dışında herhangi bir yöntem ile yapılacak ön başvurular kabul edilmeyecektir. Ön başvuru yapmadan önce ön başvuru kılavuzumuzu inceleyebilirsiniz.”

Arabuluculuk sınavına başvuru şartlarını taşıyanlara ilişkin liste ÖSYM’ye gönderildikten sonra listedeki adayların, ÖSYM tarafından 19-26 Ekim 2022 tarihleri arasında sınav başvuruları alınacaktır.

Bakanlık tarafından T.C. kimlik numaraları ÖSYM’ye bildirilen adaylar ÖSYM’ye başvurularını, 19-26 Ekim 2022 tarihleri arasında bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle), mobil uygulamalarından veya diledikleri bir başvuru merkezinden yapacaklar ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Başvuru merkezleri listesi başvuru süresi içinde ÖSYM’nin internet adresinden sınava başvuru bilgileri içerisinde yer alacaktır. ÖSYM başvuru merkezleri başvuruları, resmi iş gününde ve resmi iş saatleri arasında alacaktır. Posta yoluyla başvuru alınmayacaktır.

Bu tarihler arasında ÖSYM’ye başvuru yapamayan adaylar 03 Kasım 2022 tarihinde geç başvuru yapabileceklerdir.

ARABULUCULUK SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Adaylar, sınava başvuru bilgilerinin ÖSYM sistemine kaydını yaptıktan sonra 310,00 TL sınav ücretini ödeyerek sınava başvurularını tamamlayacaklardır.

Sınav ücreti, 19-27 Ekim 2022 tarihleri arasında ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ÖSYM adına yatırılacaktır. Adaylar bankalardan sınav ücreti ödemesi yapmamalıdır. Ödeme işlemlerinden kaynaklanabilecek hatalardan ÖSYM ve Adalet Bakanlığı sorumlu olmayacaktır.

ARABULUCULUK SINAVINA KIMLER GIREBILIR?

1) Türk vatandaşı olmak,

2) Hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak,

3) Tam ehliyetli olmak,

4) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak,

5) Mesleğinde en az beş yıllık kıdeme sahip olmak,

6) Arabuluculuk eğitimini tamamlamak,

Şartlarına haiz olmaları gerekmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.