GİBTÜ en az 60 KPSS puan ile 6 takım için memur arıyor! Müracaat ne vakit bitiyor?

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü hususunun (B) fıkrası uyarınca kontratlı memur alımı yapacağını açıkladı. Büro Çalışanı, Takviye İşçisi, Müdafaa ve Güvenlik Vazifelisi, Mühendis, Teknisyen ve Tekniker takımlarında alım yapacak olan kurum, müracaat kaidelerinden tarihine kadar merak edilen tüm ayrıntıları açıkladı. Ayrıyeten adaylardan en az lise mezunu olma ve en az 60 KPSS puan koşulu aranıyor. 

SON MÜRACAAT NE VAKİT?

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi memur alımı 13 Temmuz 2022 tarihinde başladı. Adaylar 27 Temmuz 2022 tarihine kadar Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü İşçi Daire Başkanlığı 3.Kat Beştepe Mah. 192090 Nolu Cad.6/1 27010 Şahinbey/GAZİANTEP adresinde yer alan Personel Daire Başkanlığına müracaat forumu ve gerekli evraklar ile birlikte şahsen yahut posta ile müracaatlarını yapmaları gerekiyor.

Başvuru formunu üniversitenin resmi web sayfası https://www.gibtu.edu.tr/personel üzerinde temin edebilirsiniz.

GEREKLİ EVRAKLAR NELER?

1- Müracaat formu ( Üniversitemiz web sayfasından temin edilecektir)

2- 2020 KPSS (B) kümesi imtihan sonuç belgesi

3- Diploma yahut mezuniyet dokümanının onaylı fotokopisi yahut E-Devlet üzerinden alınacak karekodlu belge

4- Nüfus Cüzdanı fotokopisi

5- Fotoğraf (1 adet)

6- Evrak ve Sertifikaları aslı ve fotokopisi (İlan kurallarında belirtiliyor ise)

7- Askerlik Durum Dokümanı (Erkek adaylar için) 8- İsimli Sicil Kaydı (E-Devlet üzerinden alınan karekodlu doküman kabul edilecektir) 9- S-9 ilan nolu takımlar için Güvenlik Vazifelisi Kimlik Kartı fotokopisi.

BAŞVURU KAİDELERİ NELER?

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40 ıncı hususundaki yaş kurallarını taşımak,

3- Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

4- Türk Ceza Kanununun 53 üncü hususunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir hatadan ötürü bir yıl yahut daha fazla mühletle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı cürümler, Anayasal tertibe ve bu nizamın işleyişine karşı kabahatler, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, cürümden kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama yahut kaçakçılık hatalarından mahkum olmamak.

5- Askerlik durumu itibariyle;

a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veyahut ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

6- 657 sayılı Kanun’un 53. Hususu kararları gizli kalmak kaydıyla misyonunu devamlı yapmasına, mahzur olabilecek akıl hastalığı ve beden sakatlığı ile ilgili mahzuru bulunmamak.

7- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B hususu yeterince, kontratlı olarak istihdam edilenler, hizmet mukavelesine muhalif hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca mukaveleleri feshedilmesi yahut kontrat devri içerisinde Bakanlar Heyeti Kararı ile belirlenen istisnalar hariç mukaveleyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların kontratlı işçi durumlarında istihdam edilemezler.

8- Rastgele bir Toplumsal Güvenlik Kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak.

9- Yapılacak vazife gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya rastgele bir mahzuru olmamak.

10- Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) kümesi KPSS(P3) puanı, Önlisans mezunları için 2020 KPSS (B) kümesi KPSS (P93) ve Lise mezunları için 2020 KPSS (B) kümesi KPSS (P94) puanı temel alınacaktır. Başvuran adayların 60 (atmış) ve üzeri puana sahip olması gerekmektedir

RESMİ İLAN METNİ İÇİN TIKLAYINIZ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.