Hazine takviyeli kefalet sisteminde düzenleme

Kredi garanti kurumlarına sağlanan Hazine takviyesine ait kararda değişiklikler yapan Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Karar, Hazine takviyeli kefalet sistemi kapsamında kredi garanti kurumlarının taban niteliklerini belirlenmesini de içerecek halde tekrar düzenlendi.

Kararın Hazine takviyesinin kullandırılmasına ait genel kurallar başlıklı 4. unsuruna eklenen ibareyle, Merkez Bankası kaynaklarından sağlanan reeskont kredilerine, bu kapsamda sağlanacak kefalet koşulları ortasında yer alan kişisel ve işletme kredilerinin vadesinin minimum 6 ay olmasına yönelik kriterden muafiyet sağlandı.

KEFALET MEBLAĞI LİMİTLERİ ARTIRILDI

Kararla, sağlanacak Hazine takviyeli azami kefalet fiyatına ait düzenlemeler de yapıldı. Buna nazaran, azami kefalet fiyatı limitleri; KOBİ tarifini haiz kullanıcılar azami 35 milyon TL’den 100 milyon TL’ye, KOBİ tarifi dışında kalan hukuksal kişi yararlanıcılar için 250 milyon TL’den 350 milyon TL’ye çıkarıldı. Bu limitlerin hesaplanmasında tüm kurumlardan kullanılacak kefalet ölçüleri dikkate alınacak. Limitlerin aşılmamasını temin etmek maksadıyla kurumlar gerekli bilgi sistemi entegrasyonunu sağlayacak.

EN AZ 50 MİLYON TL SERMAYE KAİDESİ

Kararla, Hazine dayanaklı kefalet sistemi kapsamında kredi garanti kurumlarının taban niteliklilerine ait düzenlemeler yapıldı.

Buna nazaran, kefalet kurumunun nakden ve her türlü muvazaadan ari olarak ödenmiş sermayesinin en az 50 milyon TL olması AŞ olması, ana faaliyet konusunun kefalet olması gerekiyor. Kurumun münhasıran kredi kefaleti sağlaması temel olacak. Bunun dışındaki faaliyetler Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın uygun görüşü alınarak yapılabilecek.

Kararla ayrıyeten kredi kefalet kurumunun ortakları ve yöneticilerinin genel nitelikleri, iç denetim, risk ve bilgi sistemleri idaresi, kontrol ve raporlamaya ait kaideler da belirlendi.

Karara eklenen süreksiz unsurlara nazaran, bu yıl sonuna kadar turizm kesiminde tıp operatörü olarak faaliyet gösteren işletmelerin kefalet müracaatlarında mevcut kefalet bakiyeleri, kefalet limiti hesabına dahil edilmeyecek.

Süreksiz unsurlara nazaran ayrıyeten, 18 Mart’ta yayımlanan KOBİ nitelikleri ve sınıflandırılması hakkında yönetmelikte yapılan değişiklikle KOBİ tarifine dahil olan işletmeler, 2023 yılı sonuna kadar karar kararları doğrultusunda KOBİ dışı işletmeler için belirlenen kefalet limitlerinden yararlanabilecekler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.