Kısmi seferberlik nedir, kısmi seferberlik ilan edilmesi ne demek?

Rusya Devlet Lideri Vladimir Putin’in “kısmi seferberlik” ilan etmesi tüm dünyada yankı ve merak uyandırdı. Kısmi seferberlik, ülkenin bir yahut birden fazla bölgesinde uygulanan ve bütün güç ve kaynakların kullanılmasını gerektirmeyen seferberlik manasına geliyor. Kısmi seferlik için ekseriyetle savaşı gerektirecek bir durumun başgöstermesi hallerinde karar veriliyor.

Rusya Devlet Lideri Vladimir Putin bu sabah yaptığı konuşmada savaşın yazgısını değiştirecek bir açıklamaya imza atarak Rusya’da kısmi seferberlik ilan etti. Birden fazla, farklı seferberlik halleri bulunurken “kısmi seferberlik” son devrin en çok merak edilen seferberlik hali oldu. Ülkeler tarafından gerekli hallerde işçi seferberliği, lojistik seferberlik, araç ve iş makinesi seferberliği, mal ve hizmet seferberliği, harp sanayii seferberliği ve kısmi seferberliği ilan edilebiliyor.

KISMİ SEFERBERLİK NEDİR?

Ülkenin bir yahut birden fazla bölgesinde uygulanan ve bütün güç ve kaynakların kullanılmasını gerektirmeyen seferberliktir.

Savaşı gerektirecek bir durumun başgöstermesi, ayaklanma olması yahut ülkeye karşı kuvvetli ve hareketli bir kalkışmanın yahut ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten ve dıştan tehlikeye düşüren davranışların ortaya çıkması hallerinde, genel yahut kısmi seferberlik ilanına karar verilir.

Kısmi seferberlik ilanı halinde, seferberlik ilan edilen bölgeler dışında misyon verilecek işçi, mal ve hizmetlere de yükümlülük uygulanabilir.

SEFERBERLİK ÇEŞİTLERİ VE TANIMLARI

Seferberlik:

Devletin tüm güç ve kaynaklarının, başta askeri güç olmak üzere savaşın gereksinimlerini karşılayacak formda hazırlanması, toplanması, tertiplenmesi ve kullanılmasına ait bütün faaliyetlerin uygulandığı, hak ve hürriyetlerin kanunlarla kısmen yahut büsbütün sonlandırıldığı hâldir.

Barış vakti:

Savaş hâlinin kaldırılmasından yeni bir savaş hâli ilanına kadar geçen vakittir.

Savaş hâli:

Savaş ilânına karar verilmesinden bu hâlin kaldırıldığının ilân edilmesine kadar devam eden mühlet içinde hak ve hürriyetlerin kanunlarla kısmen yahut büsbütün sonlandırıldığı durumdur.

Seferberlik hâli:

Seferberlik uygulamasının başladığı gün ve saatten, kaldırıldığı güne kadar devam eden durumdur.

Seferberliğin İlânı:

Savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi, ayaklanma olması, vatan yahut cumhuriyete karşı kuvvetli ve aksiyonlu bir kalkışmanın yahut ülkenin ve milletin bölünmezliğini işten ve dıştan tehlikeye düşüren davranışların ortaya çıkması hallerinde, genel yahut kısmî seferberlik ilânına karar verilir.

Personel seferberliği:

Silahlı Kuvvetlerin gereksinimini karşılamak ve savaş müddetince istenilen seviyeyi koruma etmek üzere barışta yapılan hazırlıkların seferberlik ve hâli durumda uygulanmasıdır.

Erteleme:

Seferberlik ve savaş hallerinde silahlı kuvvetleri destekleyen ulusal harp gücünü ve genel hayatı olumsuz istikamette etkilememesi hedefiyle kamu ve özel kurum ve kuruluşlarının çalışmalarını aksatmadan sürdürmesi için, bu yerlerde çalışan birtakım çalışanın silahaltına alınmasının yahut lojistik yükümlülük uygulanmasının süreksiz olarak geri bırakılmasıdır.

Lojistik seferberlik:

Silahlı kuvvetlerin seferberlik ve savaş halinde araç, harp sanayii, mal ve hizmet muhtaçlıklarının karşılanmasına yönelik kaynakların tespiti, muhtaçlık ve tahsislerin planlanmasına yönelik gerekli hazırlıkların barıştan itibaren yapılmasıdır.

Araç ve iş makinesi seferberliği:

Seferberlik ve savaş hâline ait olarak her türlü kara, deniz, suyolu ve hava araçlarının tespiti, tahsisi, planlarının yapılması ve bu hallerde uygulamaya konulması ile tatbikatlarda denenmesi halinin tümüdür.

Mal ve hizmet seferberliği:

Seferberlik ve savaş hâline ait olarak mal ve hizmet gereksinimleri ile özel nakliyat ve özel inşaat firmalarının tespiti, kaynakların tespiti ve tahsisi, protokollerin düzenlenmesi, planlamaların yapılması ve bu hallerde uygulamaya konulması ile plan konusu konuların tatbikatlarda denenmesi faaliyetinin tümüdür.

Sefer misyon buyruğu (SGE):

Sefer vazifesi verilen yedek çalışanın seferberlik ve savaş halinde nereye gideceğini, ne kadar vakit içinde birliğine katılacağını ve katılacağı birliğin kapalı ismini bildiren ve kendilerine barışta verilen bir dokümandır. Yedek işçiye; sınıf, rütbe, branş ve ihtisas kod numarası temel alınarak muvazzaflık periyodunda yetiştirildiği misyonlara uygun sefer vazifesi verilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.