Tuvalet Kağıdı Kişilik Testi ve Sonuçları

Günlük yaşamda sergilediğimiz pek çok davranış, kişiliğimiz hakkında bir şeyler söyler. Bakışlarımız, ses tonumuz, jest ve mimiklerimiz… Hatta biz de birilerinin kişiliğine dair yorumda bulunurken onun davranışlarının zihnimizde yarattığı algıya göre bunu yaparız.

Bireylerin davranışlarının kişilikleriyle olan ilişkisi oldukça bariz; ancak yalnızca davranışların değil, nesneleri kullanış biçimimizin de kişiliğe yönelik ortaya çıkardığı bazı dikkat çekici özellikler mevcut. Örneğin, tuvalet kağıdını nasıl asıp kullandığınızında size dair söyleyecek bir şeyleri var desek; ne düşünürsünüz?

Tuvalet Kağıdı Kişilik Testi nasıl ortaya çıktı?

Tuvalet Kağıdı Kişilik Testi’nin (Toilet Paper Personality Test) yaratıcısı İlişki Doktoru Gilda Carle, tuvalet kağıdı asma, kullanma biçimimiz ve kişiliğimiz arasında bir bağlantı olduğu hipoteziyle yola çıkıyor. Farklı etnik kökenlerden 18-75 yaş arası yaklaşık 2000kişilik kadın-erkek karmabir grupla anket yapan Carle, oluşturduğu ankette katılımcılara tuvalet kağıdını asma, kullanma biçimlerine ve başkalarına karşı ne derece iddialı davranışlarda bulunduklarına yönelik birkaç soru yöneltiyor.

Testin anketten çıkan sonuçlarla doğru orantılı şekilde oluşturulduğunu belirten Carle, sonuçların aynı zamanda kendi hipotezini de kanıtlar nitelikte olduğunu dile getiriyor. Şimdi, hem Carle’ın düşüncelerini hem de bu düşüncelere kanıt niteliği taşıyan anket çıktılarını anlayabilmek için gelin test sonuçları neler söylüyor ona bakalım!

Tuvalet kağıdını yukarıdan aşağı çekecek şekilde asıyorsanız…

Bu, dominant bir kişiliğe sahip olduğunuza işaret ediyor! Tuttuğunu koparan, masaya yumruğunu vurmaktan kaçınmayan ve lider ruhuyla öne çıkan dominant kişilikler her ne kadar pek çok kültürde erkeklerlebağdaştırılsa da Carle’ın anket ve testinde böyle stereotipleştirmenin söz konusu olmadığını da hatırlatma olarak geçelim.

Tuvalet kağıdını aşağıdan yukarı çekecek şekilde asıyorsanız…

Bu, itaatkar bir kişiliğiniz olduğuna işaret ediyor! Carle’ın dünyasında itaatkarlık; empati kurabilme, sabırlı ve uyumlu olma anlamı taşıyor. Nasıl ki dominantlık genelde erkeklerle bağdaştırılıyorsa, itaatkar olmak da maalesef kadınlarlabağdaştırılıyor. Sanıyoruz ne anketin ne de testin böyle bir stereotip üzerinden oluşturulmadığını tekrar hatırlatmaya gerek yok.

Bonus: Anketten çıkan bir ilginç sonuç daha var!

Carle, anket katılımcılarının bazılarının kendi evleri dışında tuvalete girdikleri herhangi bir yerde tuvalet kağıdının duruş biçimini değiştirdiğini belirtiyor. Sizce hangi katılımcılar böylesi bir davranışı sergiliyor olabilir? Elbette dominantkişiliğe sahip olduğu düşünülen, tuvalet kağıdını yukarıdan aşağı çekecek şekilde asanlar! Aslında bu sonuç pek de tesadüf sayılmaz; zira bu davranış tam da dominant kimselerden beklenecek dominantlıkta bir davranış denebilir.

Dr. Gilda Carle’ın tespitleri sizin kişiliğiniz hakkında ne söylüyor? Sonucunuzu yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.