Aile bireylerimizi kaçırılmaktan nasıl koruyacağız?

Feramuz Erdin yazdı

Toplum liderlerinin, kanaat önderleri ve iş insanlarının en büyük endişelerinden biri de yakınlarının kaçırılması veya kendi konumlarından dolayı onların zarar görmesidir. Bazı ileri gelenlerin aile bireyleri mevcut bir korunma şemsiyesi altındayken; birçoğu savunmasız, hatta bu ciddi tehlikeden dahi habersizdir!

HEDEFTEKİ AİLE BİREYLERİ

İyilik ile kötülüğün mücadelesinde adı konmamış ama genel kabul görmüş kurallardan bir tanesi de aile bireylerinin yaşanan mücadele ve gerilimlere alet edilmemesi, onların kurban seçilmemesidir. Ama maalesef hayattaki her rakip veya düşmanınızın bu kadar asil, adil ve dürüst olmasını beklemek de hayalperestliktir.

O sebeple toplumda ileri gelen kişilerin, özellikle eş ve çocuklarını kendi konumlarından kaynaklanan tehlikelere karşı koruması esastır. Çünkü su uyur, düşman uyumaz!

AİLE KORUMA VE ACİL DURUM PLANI

Her ne kadar böyle bir isim altında planlanmış olmasa dahi her ileri gelenin ailesini korumak için alınan tedbirler mevcuttur. Bunların çok az bir kısmı profesyonel nitelik taşıdığı gibi, amatörce veya içgüdüsel olarak alınan bazı önlemlerden de söz edilebilir.

Burada kamu gücü tarafından alınan tedbirlerden kişisel tedbirlere uzanan ve uygulama seviyesi ve ciddiyeti buna göre değişebilen bir koruma – kollama yelpazesinden söz etmek mümkündür.

KORUMA KARARI

Yaptığı iş nedeniyle kendisinin ve dolayısıyla ailesinin hayatının tehlike altında olduğu tesbit edilen kişiler hakkında il valilikleri tarafından koruma kararı alınır ve bu karar aile bireylerini de kapsar. Koruma kararı silahlı resmi yakın koruma uygulaması şeklinde olabileceği gibi, tehdidin boyutuna göre “çağırmalı” şekilde de uygulanabilir. Doğası gereğince her risk sahibinin bu kapsamda korunması mümkün değildir.

YAKIN KORUMA EKİPLERİ

VIP’lere devletçe verilen koruma ekipleri haricinde özellikle bazı iş insanları kendileri ve aileleri için kendi koruma imkânlarını devreye sokmaktadır. Burada profesyonel destek almaları söz konusudur. Bazı personellerinin yurt dışında bu amaçla özel olarak eğitildiği dahi olmaktadır.

Silahlı – silahsız özel yakın koruma ekipleri uzmanlarca hazırlanan bir plan dâhilinde CIP ve yakın çevresinin güvenliğini sağlar. İşyeri, ikamet, okul ve etkinlik – istirahat yeri güvenliği bu çerçevede planlanır.

HEP YAPILAN O VAHİM HATA

Maddi durumu çok iyi olan ailelerin dahi maliyeti düşürmek veya diğer başka amaçlarla yurt dışından gelen çalışanları istihdam etmesi çok sık rastlanan bir durumdur. Yakın aile bireylerinin emanet edildiği o yabancıların ülkede bir kökü olmaması veya tesbit edilmesi zor olan bir takım ilişkileri sebebiyle suça daha çok açık olmaları açıkçası büyük bir risktir.

Oysaki aile bireyleri söz konusu olduğunda bütün riskler en aza indirilmelidir. Yakın çalışanlar için mutlaka geçmiş ve referans araştırması yaptırılmalıdır. Kendilerine yaptıkları işin riskleri öğretilmeli, bir takım emniyet ve güvenlik eğitimlerini almaları sağlanmalıdır.

Örneğin çocukları okula götürüp getirmekle görevli olan sürücü hem kazalara ve kötü sürücülere karşı özel sürüş eğitimi almalı, hem de takip ve kaçırılma olaylarına karşı güvenlik farkındalığı ve uzaklaşabilme yeteneği yüksek olmalıdır.

Aynı şekilde yakın korumalar geçmişteki kolluk tecrübelerinin yanında, çok farklı bir nitelik gösteren özel yakın koruma yetenekleri ile donatılmalıdır.

NASIL KORUNMALIYIZ?

Aslında kamuya mal olmuş iş yapan herkesin kendisinin ve aile bireylerinin belli ölçüde hedef olabileceği gerçeği hiçbir zaman göz ardı edilmemelidir. Bu sebeple, bu grupta yer alanların güvenlik farkındalığının normal vatandaştan biraz daha fazla olması gereklidir. Bu konuda kendisi ve ailesi hakkında risk görenler için alınabilecek kişisel tedbirlerden bazıları şunlardır:

Güvenlik farkındalığı: Bu tür risk altındaki kişilerin güvenlik farkındalığı normalden biraz daha yüksek olmalıdır. Riskli kişi ve durumları algılama yetenekleri geliştirilmelidir. Acil durumda ne yapacaklarını önceden bilmeleri gereklidir.

Sosyal medya paylaşımları: Bu risk grubundaki kişiler sosyal medya paylaşımları yaparken özel durumlarını, akraba ve arkadaş gruplarını ve müdavimi oldukları yerleri afişe etmemeye özen göstermelidir.

Takip uygulamaları: GSM üzerinden çalışan birçok aile içi takip uygulaması mevcuttur. Reşit olmayan aile bireylerinin velileri, reşit olanlar da kendileri bu tür uygulamaları karşılıklı rıza ile birbirinin erişimine açık tutabilirler. Böylelikle riskli bir durumu anlama ve acil bir durumda kolluk ile yardımlaşma imkânı daha fazla artar.

Alarm uygulamaları: Akıllı telefonların acil durum ve alarm uygulamaları mevcuttur. Bunların nasıl kullanılacağı mutlaka öğrenilmeli ve öğretilmelidir. Akıllı telefonlar bu moda geçirilince periyodik olarak fotoğraf çekme, konum atma ve hatta sesli ileti gönderme gibi işlemleri otomatik olarak yapmaktadır. Ayrıca bu amaçla yazılan birçok uygulama da mevcuttur.

BİR YAKINIMIZ KAÇIRILIRSA NE YAPMALIYIZ?

Fidye, intikam veya diğer hangi sebeple olursa olsun kaçırma ve alıkoyma ağır cezalık bir suçtur. Fidye istense dahi derhal kolluk güçleri ile irtibata geçilmeli ve süreç onlarla koordineli olarak yürütülmelidir. Kolluk birimlerindeki teknik takip ve operasyon imkânları böyle bir olayın çözülmesi ve sorunsuz olarak atlatılmasında önemli bir unsurdur. Böylelikle suçluların şahsi hırsları, algıları ve kötücüllük kapasitelerinin bertaraf edilme imkânı çok daha artar.

Feramuz Erdin, Güvenlik ve Kriz Yönetimi Danışmanı Eğitimi ve 30 yılı aşan kamu ve özel sektör tecrübesi ile güvenlik ve kriz yönetimi alanında ispatlanmış uzmanlık kariyerine sahiptir. Uzmanlık alanı ile ilgili bilimsel çalışmalar yapmakta ve kurumsal yapılar ile sivil toplum kuruluşlarına danışmanlık hizmeti vermektedir.

patronlardunyasi.com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx