Ankara Barosu’ndan Can Atalay açıklaması: Hukuk devleti olmanın turnusolü olan kararın gerekleri, amasız fakatsız uygulanmalı!

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) ikinci kez “hakları ihlal edildi, tahliyesi gerekir” kararı verdiği TİP Milletvekili Can Atalay’ın dosyasının ikinci kez Yargıtay’a gönderilmesinin ardından Ankara Barosu’ndan açıklama geldi. Baro açıklamada, “Hukuk devleti olup olmamanın turnusolü olan bu kararın gerekleri, amasız fakatsız uygulanmalı; meslektaşımız milletvekili Av. Ş. Can Atalay derhal serbest bırakılmalıdır” ifadelerini kullandı.

TIKLAYIN – Yerel mahkeme AYM’yi yine dinlemedi: “Anayasa’ya aykırı” uyarısına rağmen Atalay dosyası Yargıtay’a gönderildi

Ankara barosu, Can Atalay dosyasının Yargıtay’a tekrar gönderilmesinin ardından basın açıklamasında bulundu. 

Açıklamanın tam metni şöyle:

Artık yeter! Anayasa mahkemesi kararı uygulansın, meslektaşımız Av. Ş. Can Atalay serbest bırakılsın

Bilindiği üzere meslektaşımız Hatay milletvekili Av. Ş. Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı bireysel başvuru neticesinde hak ihlali kararı verilmiş; ilgili ihlal kararı uyarınca tahliye edilmesi gereken Can Atalay, İstanbul 13.Ağır Ceza Mahkemesi ve Yargıtay 3.Ceza Dairesi tarafından Anayasal hükümler hiçe sayılarak tahliye edilmemiştir. Bu hukuk dışı karar neticesinde yapılan bireysel başvuru neticesinde de Anayasa Mahkemesi tarafından ihlal kararı verilmiş; aynı zamanda bireysel başvuru hakkının da ihlal edildiğine hükmedilmiştir.

Anayasa Mahkemesi kararlarının Anayasa’nın 153.maddesinin 6.fıkrası uyarınca yasama, yürütme, yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlayacağı hüküm altına alınmıştır. Anayasa Mahkemesi tarafından verilen ikinci ihlal kararında da açıkça vurgulandığı üzere ihlal kararı kendisine ulaşan mahkemenin yapması gereken ihlal kararının uygunluğunu ya da yerindeliğini sorgulamak değil, ihlalin sonuçlarını gidermek üzere ilgili yargılama işlemlerine başlanmasıdır.

Sonuç olarak Anayasa Mahkemesi tarafından hükmedilen ilk ihlal kararının yerine getirilmemesi yanında ilk ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılmaması da yeni bir hukuksuzluk yaratmış durumdadır. Bu mağduriyetin hukuken ortadan kaldırılması gerekliliği açık bir şekilde ikinci ihlal kararında işaret edilmiştir. Sözün bittiği noktadayız. Hukuk devleti olup olmamanın turnusolü olan bu kararın gerekleri, amasız fakatsız uygulanmalı; meslektaşımız milletvekili Av. Ş. Can Atalay derhal serbest bırakılmalıdır.”Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx