AYM, birden fazla baronun bulunduğu illerdeki adli yardım ödeneklerinin dağılımını iptal etti

Anayasa Mahkemesi (AYM), birden fazla baronun bulunduğu illerdeki baroların adli yardım bürolarına yapılan adli yardım ödeneklerinde, yüzde 40’lık kısmın barolar arasında eşit dağıtılması hakkındaki kanun hükmünü iptal etti.

Resmi Gazete’de yer alan karara göre, Yüksek Mahkeme, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nda 2022’de yapılan bazı değişikliklerin iptali istemini karara bağladı.

Birden fazla baronun bulunduğu illerde, her bir baro tarafından adli yardım bürosu oluşturulmasının iptali istemini reddeden AYM, bu bürolara yapılacak adli yardım ödeneklerinde yapılacak puanlama sonrası gelirlerin yüzde 40’lık kısmının barolar arasında eşit dağıtılmasını öngören hükmü iptal etti.

İptal hükmünün, 9 ay sonra yürürlüğe girmesi kararlaştırıldı.

Kararın gerekçesinden

Yüksek Mahkemenin kararının gerekçesinde, anılan kanun kapsamında ödeneğin dağıtımı konusundaki puanlama sonrası barolara yapılacak ödemenin yüzde 60’lık kısmının ildeki üye sayısıyla orantılı olacağı, yüzde 40’lık kısmın ise eşit dağıtılacağının ifade edildiği belirtildi.

Söz konusu puanlama sonucu yapılacak ödemelerde makul bir dengenin sağlanamadığı ve bunun Anayasa’ya aykırı olduğuna işaret edilen kararda, şunlara yer verildi:

“Birden fazla baronun bulunduğu illerdeki barolara adli yardım ödeneğinin dağıtılmasına esas olmak üzere eşit şekilde 5 temel puan verildikten sonra ilin nüfusuna göre hesaplanan puanın yüzde 40’ı gibi yüksek orandaki bir bölümünün de eşit şekilde dağıtılması üye sayısı az olan barolara bağlı büroların cari giderlerinin karşılanması amacını aşarak üye sayısı fazla olan baroların adli yardım hizmetini sunmada mali güçlükle karşılaşmasına yol açabilecek niteliktedir.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx